Tiedote: JR-Tools Oy 50 vuotta – Työkaluvalmistajasta alan kotimaiseksi edelläkävijäksi

Suomen suurin metalliteollisuuden lastuavien erikoistyökalujen valmistaja ja jälleenmyyjä JR-Tools Oy täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Muuramessa perustettu ja nykyisin Jyväskylän Tikkakoskella toimiva yritys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. JR-Tools haluaa olla edelläkävijä suomalaisessa työkalubisneksessä ja varteenotettava kumppani kaikille suomalaisille konepajoille. 

Jyväskylän Tikkakoskella toimiva JR-Tools viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan. Viime vuodet ovat olleet yritykselle kasvun aikaa. Yrityksen liikevaihto on kasvanut keskimäärin yli 10 prosenttia joka vuosi viimeisten viiden vuoden ajan. “Tälle vuodelle ennustamme noin 3,6 miljoonan euron liikevaihtoa, mikä tarkoittaa 20 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Pasi Rönn.

JR-Toolsin nimi juontaa juurensa sen perustajaan Jaakko Rajakallioon, joka perusti yrityksen vuonna 1973 lastuavien työkalujen valmistusta ja huoltoa varten. Tämä on edelleen viiden vuosikymmenen jälkeen yrityksen toiminnan perusta. JR-Toolsin liikevaihto tulee nykyisin kolmelta liiketoiminta-alueelta: uusien työkalujen valmistuksesta ja myynnistä, terähuollosta ja jälleenmyynnistä. 

Muuramesta Tikkakoskelle historialliseen miljööseen

Metalliteollisuudella on Tikkakoskella 130-vuotiset perinteet. JR-Tools kuului vuosina 1997–2004 Tikkakosken Tikka-konserniin, ja yritys muuttikin vuonna 2002 Muuramesta Tikkakoskelle historiallisiin kivääritehtaan tiloihin konsernin omaan pihapiiriin. Muuton myötä yrityksen PVD-pinnoitusuunit saatiin samoihin tiloihin muun tuotannon kanssa. “JR-Tools osti Suomen Plasmatekniikan 1990-luvun puolivälissä ja sen myötä PVD-pinnoitustoiminta tuli osaksi yrityksen liiketoimintaa. Muuton yhteydessä kaikki toiminnot saatiin saman katon alle”, muistelee Rönn. 

Oma PVD-pinnoitusosasto on merkittävä tekijä yrityksen kilpailukyvyn kannalta. “PVD-pinnoitus vaikuttaa merkittävästi sekä uusien että huollettujen lastuavien työkalujen toimivuuteen, joten on suuri etu, että voimme pinnoittaa työkalut omissa tuotantotiloissamme. Kun työkaluhionta ja PVD-pinnoitus tehdään samoissa tiloissa, ylimääräisiä viiveitä ei ole”, kertoo JR-Toolsin myyntijohtaja Veli-Matti Uusitalo. 

Työkalujen jälleenmyynti tuli osaksi yrityksen toimintaa vuonna 2006, kun JR-Tools osti Pentti Törrin perustaman Teho-Tools Oy:n. “Teho-Tools fuusioitiin JR-Toolsiin vuonna 2010, ja myöhemmin aputoiminimen käytöstä luovuttiin kokonaan. Teho-Toolsin perintö näkyy kuitenkin edelleen vahvasti JR-Toolsin toiminnassa”, kertoo Uusitalo. 

Digitalisaatio on muovannut toimintaa

Rönn ja Uusitalo ovat olleet mukana JR-Toolsin toiminnassa pitkään. Kymmenen vuotta sitten heistä tuli myös yrityksen osakkaita. “Työnteko on ollut alusta lähtien yrittäjähenkistä ja olemme saaneet melko vapaat kädet yrityksen pyörittämiseen, mikä on ollut positiivista”, toteaa Rönn. 

Vuosikymmenten aikana maailma on muuttunut paljon, ja se on näkynyt myös JR-Toolsin toiminnassa. “Digitalisaation myötä maailma on aiempaa pienempi, ja pilvipalvelut ovat mahdollistaneet sen, että työnteko ei ole kaikilta osin enää aikaan ja paikkaan sidottua. Kiire on myös lisääntynyt, kun projektien syklit ovat lyhyempiä. Asiakkailla ei välttämättä ole selkeää näkymää kovin kauas tulevaisuuteen”, arvioi Uusitalo. 

Suomessa on pieniä ja suuria konepajoja niin tiheään, että JR-Toolsin kaltaisen yrityksen kasvun mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Yrityksen toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään, ja se on myös yksi keino selviytyä markkinoilla väistämättä tapahtuvista muutoksista. “Koko henkilöstömme osallistuu parhaillaan LEAN-valmennukseen, jonka tarkoituksena on kehittää sisäisiä prosessejamme ja parantaa siten myös työhyvinvointia. Jokainen työntekijämme pääsee kehittämään omaa työtään ja tekemisen tapoja yhdessä muiden kanssa”, kertoo Rönn. 

Kotimaisen tuotannon jatkuvuus on tärkeää

Metalliteollisuudessa puhutaan paljon osaajapulasta. JR-Toolsin tilanne on rekrytointien suhteen poikkeuksellinen, sillä työkaluhiojaksi ei voi valmistua yhdestäkään suomalaisesta koulusta. Esimerkiksi CNC-koneistajan koulutus antaa työhön kuitenkin hyvät pohjatiedot. “Meillä on CNC-hiojina useita koneistajia, mutta myös alun perin aivan muun alan koulutuksen hankkineita”, kertoo Rönn. “Työkaluhionta on monipuolinen laji, jossa pääsee työskentelemään modernin teknologian parissa. Uutta pääsee oppimaan niin paljon kuin vain itse haluaa”, lisää Uusitalo. Median kuvasto ei usein vastaa teollisuuden nykypäivää. Töitä tehdään siisteissä tiloissa ja hyvissä työolosuhteissa. “Vaikka työ on tuotannossa pääosin vuorotyötä, haluamme olla työaikojen suhteen joustavia”, toteaa Rönn.   

Kotimaisen työn merkityksestä kertoo JR-Toolsin terähuollolle ja lastuaville erikoistyökaluille myönnetty Avainlippu-merkki. Suomalaisen Työn Liiton myöntämän merkin ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa. “Terähuoltopalvelun ja lastuavien erikoistyökalujen ostaminen meiltä on aina myös teko kotimaisen työn tukemiseksi. Vastuullisuus ja kotimaisen tuotannon turvaaminen ovat ajankohtaisia trendejä, joita tämänhetkinen maailmantilanne vain vahvistaa. Teknologiateollisuus ei poikkea siitä”, toteaa Uusitalo. “Haluamme olla työkaluasioissa varteenotettava kumppani kaikille suomalaisille konepajoille. Kumppanuus kattaa paitsi työkalutoimitukset ja terähuollon myös työkalu- ja menetelmäsuunnittelun, jonka avulla asiakas voi kehittää omaa tuotantoaan ja saavuttaa esimerkiksi aikasäästöjä”, lisää Rönn. 

Valtteina edelläkävijyys ja jatkuva parantaminen

Toukokuussa JR-Toolsin porahuollon konepasiteetti vahvistui uudella Schneeberger Aries NGP+ -CNC-hiomakoneella. “Porahuollossa on ollut jo pitkään kasvua, ja myös tietyt isot asiakkuudet ovat vaikuttaneet siihen, että päätimme investoida nimenomaan porahuollossa käytettävään CNC-hiomakoneeseen”, kertoo Uusitalo. “Yrityksen kasvun ja olemassa olevien koneiden ikääntymisen vuoksi investointisuunnitelmaamme on kirjattu, että hankimme joka vuosi vähintään yhden uuden koneen”, lisää Rönn. 

Yritys on hankkinut hiljattain myös Famup MCX 600 -työstökoneen, joka mahdollistaa jatkossa työkalujen testaamisen esimerkiksi asiakkaan omaan materiaaliin. “Koneen avulla pääsemme testaamaan omissa tuotantotiloissamme, miten eri geometriat ja pinnoitteet vaikuttavat työkalun toimivuuteen”, kertoo Uusitalo. 

Koneinvestointien lisäksi yritys panostaa myös muihin uusiin teknologioihin. “Selvitämme jatkuvasti, miten voisimme hyödyntää tekoälyä toiminnassamme. Olemme olleet mukana JAMKin aiADDVA-projektin toteuttamassa tekoälyvalmennuksessa, jossa tutkittiin mahdollisuuksia tunnistaa ja lajitella työkaluja konenäön avulla”, Rönn sanoo. “Haluamme kehittyä jatkuvasti ja pysyä aallonharjalla suomalaisessa työkalubisneksessä. Edelläkävijyys on meille tärkeä arvo. Uskomme, että markkinoiden signaalien tarkka seuranta ja toiminnan jatkuva parantaminen ruohonjuuritasolta lähtien kantaa meitä yrityksenä myös seuraavat 50 vuotta”, Uusitalo summaa. 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Pasi Rönn 

+358 (0)50 469 7921

Myyntijohtaja Veli-Matti Uusitalo

+358 (0)40 835 8075

JR-Tools Oy on metalliteollisuuden lastuavia erikoistyökaluja valmistava yritys, joka toimii Jyväskylän Tikkakoskella historiallisissa kivääritehtaan tiloissa. Vuonna 1973 perustettu JR-Tools on alansa suurin ja monipuolisin yritys Suomessa, ja sen konekanta mahdollistaa kovametallisten ja HSS-erikoistyökalujen valmistuksen lisäksi huollon ja PVD-pinnoituksen. Oman työkalutuotannon lisäksi yritys maahantuo erilaisia hammastustyökaluja. www.jrtools.fi
Uusi Schneeberger Aries NGP+ -CNC-hiomakone

Olemme ottaneet käyttöön uuden Schneeberger Aries NGP+ -CNC-hiomakoneen. Kone vahvistaa kapasiteettiamme porahuollossa. 

“Porahuollon kasvu ja isot kasvavat asiakkuudet edellyttävät koneinvestointeja ja lisäkapasiteetin hankkimista”, toteaa JR-Tools Oy:n toimitusjohtaja Pasi Rönn. “Valitsimme Schneeberger Aries NGP+:n, koska se sopii hyvin yhteen olemassaolevan konekantamme kanssa. Tavoitteena on myös entisestään sujuvoittaa työntekoa porasolussa”, kertoo JR-Tools Oy:n myyntijohtaja Veli-Matti Uusitalo.

Miksi huollettu työkalu ei toimi?

Joskus käy niin, että huollettu lastuava työkalu ei toimikaan yhtä hyvin kuin uusi. Syy voi toisinaan löytyä nopeasti teroittajan virheestä, mutta on myös monia muita tekijöitä, jotka voivat heikentää huolletun työkalun toimivuutta. Millaisia asioita terien huollosta vastaavan yrityksen ja asiakkaan kannattaa ottaa huomioon, kun lähdetään selvittämään huollettujen terien toimivuuteen liittyviä ongelmia? 

Teroitusprosessi

Huoltoprosessissa tapahtuneet virheet ovat yleensä ensimmäinen syy, jota epäillään, kun huollettu terä ei toimikaan toivotulla tavalla. Ongelmatilanteissa kannattaa olla heti yhteydessä terähuollosta vastaavaan yritykseen, jotta ongelmaa voidaan lähteä ratkomaan yhdessä. 

Mitä enemmän terähuoltajalla on tietoa asiakkaan tuotannosta ja teriin liittyvistä toiveista, sitä parempi on yleensä myös huollon lopputulos. Työkalut tulee teroittaa oikein ja niiden käyttötavan mukaisesti. Esimerkiksi jyrsinten kohdalla on erittäin tärkeää, että terät huolletaan niiden käyttötapa huomioiden. Jos pora ei toimi teroituksen jälkeen, siinä saattaa olla esimerkiksi väärä tai epäsymmetrinen kärkigeometria tai väärän kokoinen suojaviiste. Myös teroituksen laatu on hyvä tarkistaa, sillä joskus teriin voi jäädä inhimillisen virheen seurauksena kulumaa. 

Osa terävalmistajista on halunnut suojata teriensä kärkigeometrian, eikä käytetystä terästä voida huollon yhteydessä välttämättä tarkistaa kaikkia seikkoja, kuten suojaviisteen paksuutta. Terät pyritään kuitenkin huoltamaan siten, että niiden geometria on mahdollisimman lähellä alkuperäistä. Vuosikymmenten terähuoltokokemuksen avulla tässä yleensä myös onnistutaan.  

Joissakin vierintäjyrsimissä on ns. UTL-lovi (UTL = usable tool life), jonka avulla terän elinkaari on helppo määrittää.

Myös terän elinkaari on hyvä pitää mielessä, sillä jokainen terä saavuttaa lopulta pisteen, jossa se on korvattava uudella. Terät kannattaa lähettää ajoissa huoltoon, ja teroittajan on huolehdittava siitä, että terää ei teroiteta yli sen elinkaaren. Esimerkiksi Gleason-vierintäjyrsimistä löytyy ns. UTL-lovi, joka kertoo, kuinka pitkälle terää voidaan teroittaa siten, että sen profiili säilyy. Porien ja jyrsinten teroituskertoja voidaan puolestaan seurata helposti, kun teroituskerrat merkitään teriin joko hiomalla tai lasermerkkaamalla. 

PVD-pinnoitus

Myös PVD-pinnoitukseen kannattaa kiinnittää huomiota, jos terän kanssa on ongelmia, sillä PVD-pinnoitus on tärkeä osa lastuavan työkalun optimaalista toimivuutta myös silloin, kun kyse on teroitetusta työkalusta. Terän uudelleenpinnoittaminen kannattaa käytännössä aina, ja myös pinnoittamattomat työkalut kannattaa yleensä huollon yhteydessä pinnoittaa, jos mitään erityistä estettä sille ei ole. 

Oikean pinnoitteen valinta on yleensä helppoa terätyypin ja työstettävän materiaalin mukaan. Jos epäillään, että teräongelmat liittyvät väärään pinnoitteeseen tai pinnoitusprosessiin, asiaa kannattaa selvittää yhdessä pinnoituksen tehneen yrityksen kanssa. Joissain erikoistapauksissa optimaalista PVD-pinnoitetta voi olla vaikea tietää etukäteen ja se selviää ainoastaan kokeilemalla. 

Kun vierintäjyrsimiä tai vierintäpistoteriä huolletaan, pinnoite pitäisi poistaa teristä ennen teroitusta. Näin teroitusvaiheessa havaitaan myös kaikkein pienimmät vauriot ja ne voidaan hioa pois. Jos teristä löytyy kulumaa huollon jälkeen, on hyvä tarkistaa, missä järjestyksessä huoltoprosessin eri vaiheet on tehty.  

Terien oikea käyttö

Jos huollettu terä toimii uutta heikommin, kannattaa aina varmistaa, että terää käytetään oikein ja että työstöarvot ovat oikeat. Tarvittaessa työstöarvot voi aina tarkistaa terävalmistajalta. Teriin voi ajon aikana tulla vaurioita, jotka heikentävät terän toimivuutta vielä huollon jälkeenkin. Kun ajetaan huolletuilla syväreikäporilla, on tärkeää varmistaa, että porasarjan porien halkaisijat ovat yhteensopivia ja että porien pituus ei aiheuta ongelmia. 

Teroitusvarojen säästämiseksi vierintäjyrsimiä voidaan huoltaa siten, että kaikkia terän hampaissa olevia vaurioita ei hiota pois. Terä palautetaan asiakkaalle siis huollettuna siten, että vauriohampaat on merkattu terään. On tärkeää varmistaa, että näitä terän vaurioituneita hampaita ei käytetä ajon aikana, vaan niiden käyttö vältetään shiftaamalla terää. Terän kulumista kannattaa myös seurata ajon aikana. 

Työstökoneen ominaisuudet

Myös työstökoneen kunto ja ominaisuudet saattavat vaikuttaa terien toimivuuteen. Ensimmäiseksi kannattaa varmistaa, että terän kiinnitys on tukeva ja heitoton. Myös laakerointi ja konelinjaukset on hyvä tarkistaa. 

Koneen jäähdytysneste ja sen kunto voivat myös vaikuttaa terien toimivuuteen. Onko neste oikeanlaista ja ominaisuuksiltaan sopiva prosessiin? Huonolaatuinen tai likainen neste kannattaa ehdottomasti vaihtaa. 

Materiaalin vaikutus

Koneistettavissa materiaaleissa voi olla laatueroja, ja myös saman materiaalin erien välillä voi olla eroja koneistettavuudessa, mikä vaikuttaa luonnollisesti myös terien toimivuuteen. Halvin mahdollinen aine ei välttämättä ole lastuamisominaisuuksiltaan optimaalisin. 

Jos ongelmat koskevat huollettuja poria, teroittajan kanssa kannattaa keskustella siitä, mitä materiaalia porilla ajetaan. Porattava materiaali vaikuttaa siihen, millainen suojaviiste porassa tulee olla, jotta se toimii optimaalisesti. 

Terien turvallinen kuljetus ja varastointi on tärkeää myös terien toimivuuden kannalta.

Terien varastointi ja kuljetus

Myös terien varastointi ja kuljetus on yksi tekijä, joka voi vaikuttaa niiden toimivuuteen. Etenkin kovametallityökalut ovat herkkiä vaurioitumaan, joten ne on tärkeää suojata hyvin sekä varastoinnin että kuljetuksen aikana. Teriin tulleet pienet kolhut tai hiushalkeamat saattavat paljastua vasta siinä vaiheessa, kun terä on koneessa, mikä voi aiheuttaa paljon harmia. Esimerkiksi kovametallijyrsimet lohkeavat helposti ulkokehältä, joten kolhujen syntyminen on pyrittävä estämään.  

Lopuksi: Ongelmat selviävät yhteistyöllä

Joskus huollettujen terien toimivuusongelmien selvittäminen on kuin salapoliisityötä. Terähuollosta vastaavalle yrityksellekin voi olla hämmentävää kuulla, että jokin huollettu terätyyppi ei toimi yhdellä asiakkaalla, vaikka kymmenen muuta asiakasta olisikin teriin erittäin tyytyväisiä. 

Yksittäisten ongelmien vuoksi ei kannata tehdä sellaista johtopäätöstä, että työkalujen teroittaminen ei olisi järkevää. Kun mahdollisia ongelmakohtia lähdetään sulkemaan pois yksi kerrallaan yhdessä asiakkaan kanssa, syy ongelmiin löytyy lopulta aina ja ongelma saadaan näin myös korjattua. 

Lue lisää palveluistamme: Terähuolto, PVD-pinnoitus ja hammastustyökalut.

Uudet verkkosivumme

Uudistetut verkkosivumme ovat nyt auki! Olemme uudistaneet sivujen ilmettä ja sisältöä, jotta ne palvelisivat asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme entistäkin paremmin. Löydät uusilta verkkosivuiltamme tuotteiden ja palveluiden lisäksi nyt myös asiantuntijoidemme blogin ja henkilöstömme uratarinoita, joissa he kertovat työskentelystä JR-Toolsilla.